onsdag 5 juli 2017

Ritas den politiska kartan om?

Vi har sett hur den politiska kartan har ritats om med Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Under alliansens tid växte sig detta parti sig ännu starkare och fångade upp väljare. Det är ett arv som allianspartierna idag inte vill känna sig vid men är ändå fakta. Den politiska kartan ritades om och förändrades. Förändring som sedan har förstärkts genom valet 2014 och i opinionsmätningarna fram till i dag. Frågan är om den kommer att ritas om i valet nästa år.

Det har i svensk politik utvecklats tre block som ställs mot varandra. I riksdagen, och i opinionen, har det lett till ett läge där om detta står sig över valet nästa år är det ingen som får respektive block ingen egen majoritet . Partierna som ingår i alliansen verkar utåt sett fortfarande tro att man kan få egen majoritet men i verkligheten är det en dröm. Det pratas nu mer om att man ska bli större än regeringen och då ska man styra men allianspartiernas agerande under denna mandatperiod har satt igång saker som kan leda till att även om den sidan blir störst kommer den inte att få lov att regera.

Nu skulle det verka som att vi går in i en valrörelse där blockpolitiken kommer att bestå men det finns rörelser som pekar i att det kan bli förändringar.

Så här långt i Almedalen visar det sig att Liberalerna verkar göra upp med nyliberalismen och därmed indirekt också alliansen. Detta då alliansens politik bygger på nyliberalismen och dess tankegods. Centerpartiet har en rörelse i opinionen som kanske kan förändra en del i det politiska landskapet. Framför allt på den borgerliga sidan.

Centerpartiet har vuxit sedan moderaterna valde att gå ut och mer eller mindre säga att Sd är ett parti som det går att samarbeta med. Då började missnöjda moderater att röra sig bort ifrån M till C. En rörelse som har fortsatt under våren och nu i sommar. C har vind i seglen och frågan är om det kommer att hålla i sig. Jag tror att det inte bara handlar om missnöjda M-väljare utan också om att C är ett av de få partier som pratar politik och lösningar på dagens problem, utmaningar och möjligheter. Socialdemokraterna är det andra partiet som gör det. Det kan locka väljare som nu vill ha politik och veta vad de olika partierna vill med Sverige. Det finns en trötthet bland väljarna om rapporteringen av det "politiska spelet".

Vi får se vad som händer framöver med den politiska kartan men om det som sker i Europa kan vara en fingervisning är signalen tydlig. Människor stödjer de partier som pratar om politiska lösningar, som lyfter upp problemen/utmaningarna och hur dessa ska lösas samt hur möjligheter ska kunna tillvaratas. Gäller det kommer den politiska kartan att ritas om i valet nästa år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar