torsdag 20 juli 2017

Svensk sjukvård 2017?

Det som ska vara en av de lyckligaste dagarna i en människas liv är för en del en stor oro att möta. Får jag/vi föda på det BB som vi har valt? Blir det i närheten eller det blir på ett sjukhus längre bort med lång transportsträcka? Ska barnet födas i bilen bara för att det är för långt till BB? Får vi plats? Det är platsbrist, föräldrar skickas runt i systemet till andra BB, tvingas föda till och med i andra länder. Personalen är utmatade, går på knäna och är sönderstressad. Så här ska det inte vara i Sverige år 2017

Sjukvården tillsammans med äldreomsorgen och förskolan/skolan ligger svenskarna närmast. Mycket viktiga för att vi ska kunna leva våra liv fullt ut. Inom sjukvården utgör förlossningsvården en viktig del i att ge barn och familjer en bra start i livet. Utan den är det problem.

Satsning på förlossningsvården är en av de viktigaste investeringarna inom sjukvården vi kan göra. Det handlar om att investera i personalen och familjerna. Det är dessa värda. Barn är nyckeln till att ett samhälle ska kunna klara sig på längre sikt. I Sverige vill vi ha barn. Då är det viktigt att förlossningsvården får de resurser som behövs. Det går inte att vara dumsnål eller hoppas på att "valfrihet" ska lösa det. För så har det varit. När det gäller "valfrihet" har det framförts att föräldrar ska få välja var födseln ska ske. Det skulle lösa mycket. Det visar sig istället inte ha löst något alls. Föräldrarna har ingen valfrihet.

Det måste satsas mer på förlossningsvården och ge personalen rätt förutsättningar för att kunna göra det goda jobb som de gör utan att stressa sönder sig, bli sjukskriven, inte hinna äta eller ta rast, vara totalt utmattad. Det är dags för förändring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar