lördag 4 november 2017

Finns ingen valmöjlighet längre!

Artikeln "Den obeboeliga jorden" är något som alla måste läsa och sedan läsa om varje år. Det är en skrämmande artikel som visar tydligt att mänskligheten inte längre står vid ett vägskäl och ska välja väg. Det finns inget att välja längre. Vi människor måste nu en gång för alla ta klimathotet på allvar och genomföra förändringar.

Tidningsartikeln gör en genomgång över vad klimatförändringarna innebär för mänskligheten över hela världen och hur naturen påverkas. Det är ingen skön läsning utan skrämmande. Även om en del skulle vilja tänka sig att artikeln överdriver så går det inte att bortse ifrån att jorden har varit varmare innan och det finns tydliga bevis på hur det då såg ut. Den nivån på temperaturerna som var då är vi på väg nu till. Resultatet kan bli på exakt samma sätt. Då dog en stor del av antalet arter ut.

En sak som lyfts fram är att under de senaste 30 åren har människor via de fossila bränslena sätt till att släppa ut mer än hälften av alla kolutsläpp. 85 procent sedan andra världskrigets slut.

Det är enorma mängder fossila bränslen som har förbränts och sett till att koldioxid har släppts ut i atmosfären. Därmed har balansen i atmosfären rubbats rejält och vi har fått en förstärkt växthuseffekt som gör att vår planet blir allt varmare. Människan bär ansvar för detta och har därmed också ansvaret att skapa lösningar på hur detta ska förändras.

Vi Sverige måste också ta vårt ansvar och vara ett föredöme där vi går från en fossilbaserad ekonomi till att bli en förnyelsebar ekonomi med hållbarhet i centrum. En del vill få det till att vi är så pass få i Sverige så det vi gör leder inte till någonting. Istället måste de stora förorenarna ta sitt ansvar. Självklart ska de som skitar ned och släpper ut mest också vara med och ta ansvar men också vi i Sverige. Vi kan genom att satsa på ett annat samhälle där vi genom vårt förändringsarbete tar fram nya produkter, tjänster, energiframställningar, energiöverföringar, nya produktionsmodeller, nya uppfinningar med mera kan inte bara själva skapa ett grönt samhälle utan också hjälpa till över hela världen med att skapa en grön värld. Samtidigt leder detta att svenska företag växer fram, växer sig starkare och fler får arbete. En win-win-situation både för miljön, klimatet och människor.

Det är dags att inse att vi inte längre har en valmöjlighet. Vill vi att våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska slippa klimatförändringarna eller om de ska möta en mildare form av klimatförändringar måste vi massivt arbeta för det. Vill vi inte ge kommande generationer en bättre värld, ja då kan vi lika bra klappa ihop, lämna in nyckeln och strunta i allt. Det är bara det att då gräver vi mänsklighetens egen grav.

Det är dags för förändring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar