torsdag 30 november 2017

Har du ett arbete i framtiden?

Vilka arbeten kommer att finnas i framtiden? Var kommer jobben att finnas geografiskt? Inom vilka branscher? Hur kommer vi att arbeta? Finns det bra arbetsmiljö? Finns det bra anställningar? Vilken anställningsform kommer att dominera i framtiden? Hur påverkar globaliseringen framtidens arbetsmarknad? Hur påverkar digitalisering och automatisering? Hur ska vi uppnå full sysselsättning? Kommer människor att jobba i framtiden?

Har du läst detta: Prognosen om Var finns jobben? Eller detta: Framtidens arbetsmarknad. Följt detta: TCO - Vad ska vi jobba med i framtiden? Sett på SVT om Framtidens arbetsmarknad ? 

Listan kan göras lång på böcker, artiklar, serier, seminarier, dokumentärer med mera som diskuterar hur framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut. Det är en intressant och djuplodande diskussion som är bra att följa och ta del av. Det är också en diskussion som borde vara en central del av den svenska politiska debatten. Samma sak i EU.

Vi står inför stora förändringar på grund av globaliseringen, digitaliseringen och automatisering. Det kommer att förändra vårt sätt att arbeta, synen på arbete, vad som ska produceras, säljas och köpas och vad vi kan göra. Lägg till förändringar i energiframställningen och klimatförändringar så inser vi snabbt att morgondagens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut. Frågan är hur vi vill att den ska se ut och vara.

Redan i dag finns det över 100 yrken som klassas som bristyrken. Det finns inte tillräckligt med utbildade personer som kan ta dessa jobben. Antalet bristyrken kommer att bli fler samtidigt som nya yrken tillkommer och andra slås ut. Det gäller att rusta och matcha dagens invånare i Sverige så att vi kan möta detta ur en styrkeposition. Utbildning i olika former och omfattning kommer att vara centralt för att möta denna brist i dag samt möta framtidens arbetsmarknad. Görs inte det kommer arbetslösheten att i framtiden att vara mycket högre och många människor leva i permanent underklass samtidigt som medelklassen hela tiden är en uppsägning bort från att hamna där. En utveckling som inte är acceptabel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar