onsdag 29 november 2017

Och verkligheten springer förbi

I Sverige, Europa och USA är mycket fokus på det negativa och att lyfta fram mångfald och invandring som problem. Diskussionen handlar inte om hur vi ska möta och klara av utmaningar som klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet på hög nivå, allt mer ökande krav på arbetsmarknaden, hur fred ska skapas med mera. Samtidigt finns det andra länder och regioner i världen som har fullt fokus på att inte bara klara av utmaningarna utan också vara vinnare i den nya värld som formas runt omkring oss. Det vi nu kan se kan mycket väl vara början på slutet på en epok och början på en ny. En ny epok där Sverige och Europa hamnar i bakvattnet.

Det går inte en dag utan att det diskuteras hur negativt mångfald och invandring är. Det är det ena problemet efter det andra som anses tillskrivas detta. Olika bevis presenteras och sedan körs allting om igen. Debatten har fastnat och står still. Samtidigt rusar tiden och världen framåt. Ny saker utmanar men vi har fullt upp med att stå i en hörna och fortfarande prata om det som skedde 2016. Det nya far över oss och förändrar vår värld. Debatten måste förändras och lyftas och diskutera detta.

I Ryssland, Kina och andra delar av världen har man gjort en viktig analys. Den av att eran med väst som den dominerande kraften har brutits. Globaliseringen, digitaliseringen, ökad ojämlikhet och klimatförändringarna och utvecklingen av dessa förändrar våra liv, vårt sätt att arbeta och tillverka saker, vårt sätt att ha en inkomst, vårta sätt att leva, våra samhällen med mera. Väst är fullt upptagen med att blicka inåt och skapa problem som anses slå sönder våra länder. Vi börjar isolera oss själva och stänga ute andra och andra länder. Man ser på varandra med misstänksamhet och vissa grupper pekas ut som problem.

I omvärlden finns en annan diskussion och en kamp om vem som ska forma den nya era som vi är på väg in i. Den som ska bli den nya supermakten och som andra måste förhålla sig till. Makten flyttas nu från väst och österut. Kina är troligtvis den nya supermakten men Ryssland vill också vara med. Andra områden i exempelvis Sydostasien, södra Asien positionerar sig i förhållande till detta. Där byggs det upp en gemenskap där man tillsammans behöver möta det nya. I EU och Europa i övrigt försöker de enskilda länderna istället att sköta sig själva.

Vi måste finna en ny väg. Vi måste börja med att komma bort ifrån den negativa och "rundgångs-"diskussion som finns. Vi måste nu på allvar diskutera de stora frågorna och hur vi ska möta dessa. Det är slut med den negativa diskussionen. Det är dags för det konstruktiva samtalet som handlar om framtiden och vad det är för framtid vi vill och behöver bygga. För har vi hållbara lösningar som möter framtidens problem och utmaningar löser vi också mycket av dagens. Fokus på rätt saker gäller nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar