fredag 10 november 2017

Rostbältet i Sverige

De ekonomiska hjulen snurrar allt bättre. Tillväxten ligger på 4,0 procent. Arbetslösheten är nere på 6,7 procent, lägst sedan november 2008. Ungdomsarbetslösheten är nere på 18,0 procent. Sysselsättningen i antal personer har aldrig varit högre och ligger på 5 044 200 personer, sysselsättningsgraden är på 68 procent, högst på 2000-talet. Allt ser bra ut. Samtidigt har regeringen lagt en reformbudget där 40 miljarder kronor investeras i välfärden och att det ska skapas fler jobb i Sverige samt ett grönare land. Det gäller att satsa för det kan bli förändringar i valet nästa år där rostbältet kan fälla avgörandet. Ett rostbälte som går igenom Sverige.

Det går bra för svensk ekonomi och Sverige i stort. Världsekonomin tuffar på och världen befinner sig i en högkonjunktur. Den kan knäckas snabbt om konflikter som finns omvandlas till storkrig eller någon ny konflikt uppstår som snabbt blir storkrig. Nu är vi inte där och vi får hoppas att vi slipper att hamna där.

Begreppet "rostbälte" kommer ifrån industriregionen i nordöstra USA och förfallet av denna region. En region som inte klarade av att ställa om till den globala konkurrensen, utsatt för mycket hög arbetslöshet, avfolkning och ökad urbanisering. Detroit är en känd stad i denna region. Flint en annan. Bilstäder båda två som drabbades mycket hård av nedläggningar av bilindustrier.

I Sverige har vi också "rostbälte". Inget som det pratas högt om och något som är en central del av den politiska debatten men det finns och är en realitet för tusentals människor. Industrijobb har försvunnit och inte blivit ersatta i den mängd som försvunnit. Jobben har gått till andra länder eller helt lagts ned. I dag ersätts många jobb av robotar och annan automatiseringen resp digitalisering. I en artikel i Expressen, finns en karta som visar var i Sverige industrijobben har försvunnit resp vuxit till. Under perioden 1990-2015 har 320 000 industrijobb försvunnit. Dalsland är ett landskap som drabbats hårt.

Det går att se att i stort sätt hela Sverige är det negativt när det handlar om industrijobb. Det finns vissa kluster i rödaktig ton, som visar på större förlust av industrijobb. Det är längs kusten i Norrland, Dalsland, Värmland och Dalarna mot Gävle, i Bergslagen, Östergötland, i hela Småland och Västergötland, Göteborgsområdet, Stockholmsområdet, delar av Skåne. I en del av dessa områden har fler jobb inom tjänsteekonomin vuxit till och ersatt men förlusten av industrijobben är ändå en tydlig signal om att jobb som innan folk lättare kunde få inte längre går att få. Många förblir därmed i arbetslöshet.

I detta "rostbälte" finns en grogrund för motstånd med vårt nuvarande samhälle som bottnar i en oro om att morgondagen blir sämre än hur det är i dag. Man ser hur andra får det bättre men inte en själv och ens familj. Det ses på hur det satsas på olika grupper i samhället men inte på den man själv anser att en tillhör. Lockelsen att rösta på andra partier som inte suttit vid makten är stor. En lockelse som växer i takt med det att tiden går.

Vi kan se runt om i Europa där vi har motsvarande "rostbälten" och högre arbetslöshet hur människor röstar på nya partier ex högerextrema sådana. Man vill ha något nytt för att se om det ger möjlighet till att en själv och ens familj får det bättre. Våra "rostbälten" är en realitet och vi måste investera mycket i dessa för att visa att vår regering är en regering för flertalet i Sverige, inte för ett fåtal.

Nu ska vi lyfta fram det jag skrev ovan om att i en del av de områden där industrijobben har försvunnit har dessa inte bara ersatts av nya jobb inom tjänstesektorn utan dessa nya jobb är också fler än de som försvunnit, ex i Stockholm. De är inte en del av "rostbälte" egentligen utan tillhör en annan kategori och ses också i dag som tillväxtcentra. De är en del av den kunskapsintensiva ekonomin, upplevelsebranschen och den hållbara ekonomin. Det är en intressant förändring. Samtidigt finns andra områden där arbetslösheten är hög, klassamhället tydligt, avfolkning, försämrad välfärd med mera. I många kommuner står man med 1-2 stora arbetsgivare som har många anställda. När någon av dessa skär ned eller lägger ned drabbas kommunen mycket hårt.

40 miljarder kronor investeras i Sverige under nästa år, och kommande år. Det är bra men som alla vet behövs det mer. Välfärden är i stort behov av mer resurser. Fler insatser behövs för att människor ska komma i arbete, att fler jobb skapas. Ska valet 2018 inte bli en negativ överraskning behövs det jobbas hårt på alla fronter för att arbetslösheten ska sjunka än mer, fler få ett arbete, hopp om en bättre framtid, speciellt i de områden där människor ser sig ha hamnat efter andra i dagens värld.

Dalslands situation

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar