tisdag 22 maj 2018

Bostadskrisen?

I ett läge där denna viktiga fråga borde diskuteras mycket flitigt och intensivt i exempelvis partiledardebatter har den hamnat i skymundan. Det är en mycket viktig fråga som påverkar 100 000-tals människor och deras liv. Det handlar om bristen på bostäder i Sverige.

Det behövs byggas i varje år fram till 2020 minst 80 500 bostäder. Byggs det så många kan bostadsefterfrågan täckas. I fjol byggdes det 47 000 bostäder. Det är alldeles för lite. Bostadsbrist är en realitet och har varit det i många, många år. Under alliansens tid vid makten var det bostadsbrist. De lösningar som presenterades var Attefallshus och att enskilda personer kunde hyra ut delar av sina bostäder till personer i behov av bostad. Det rådde inte bot på bostadsbristen. Människor fortsatta att tvingas bo i andra- och tredjehandskontrakt. En realitet även i dag.

Bristen på bostäder har skapat en rad negativa konsekvenser. Det är allt fler unga vuxna bor kvar hemma hos sina föräldrar. De kommer inte ut på bostadsmarknaden. En egen bostad är viktig för den enskilde. Människor får en trygghet, kan planera för framtiden och styr sitt eget liv. Det blir lättare att bilda familj och ha familj med en egen bostad. Bostäder skapar möjligheter till att flytta dit jobben finns. Den är grunden för tillväxt i vårt land.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har genomfört en rad åtgärder för att få fart på bostadsbyggandet. Byggandet av flerbostadshus är på den högsta nivån sedan miljonprogrammets dagar. Från och med 2017 satsas årligen 6 miljarder kronor på byggandet av fler hyresrätter. Under ett år är det en större satsning än vad alliansen lyckades med under hela perioden 2011-2014.

Det som har gjorts är införandet av en byggbonus till kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande, investeringsstöd för byggande av små hyreslägenheter och studentbostäder samt stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramshusen. Steg på rätt väg men mer behövs för att det ska kunna byggas 80 500 bostäder/år.

Det vi socialdemokrater vill göra är att

  • genomföra en ny byggoffensiv och se till att det byggs minst 250 000 nya bostäder under åren 2015-2020 och därefter i genomsnitt 45 000 bostäder om året fram till 2030
  • vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen
  • förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen
  • föra en tydligare markpolitik, både från stat och kommun

Svaret från Moderaterna är att ta bort byggsubventioner och införa friare marknadssättning av hyrorna. Hur nu detta ska leda till att fler bostäder kommer att byggas.

Det gäller att det satsas på att det byggs mer, inte mindre. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar