torsdag 5 juli 2018

Ett val om ett vägval för Sverige

Valet den 9 september handlar om vilket Sverige som vi vill bygga tillsammans ska vara. Det är ett vägval för åt vilket håll vårt land och vi som bor här ska gå. Det är inte ett val om enskildheter, som en del vill att det ska vara, utan om värderingar och helheten. 

I dag publicerar socialdemokraterna en debattartikel på Dagens Nyheter som heter "Så vill vi förändra Sverige under nästa mandatperiod." Det är en mycket läsvärd debattartikel som lyfter fram det alla partier borde lyfta fram och prata om. Det handlar om vilket Sverige som ska byggas under nästa mandatperiod.

Fokusområden är fyra stycken. Det är

1: Mer resurser till välfärden, till fler anställda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen
2: Högre och mer rättvisa pensioner för både dagens och morgondagens pensionärer
3: Alla som kan jobba ska jobba. Vi ska ha en schysst arbetsmarknad och det ska gå att leva på sin lön
4: Kompromisslös kamp mot brotten och brottens orsaker

I de debatter som har varit i exempelvis tv pratas det inte om helheten, vilket riktning som landet ska gå. Istället är det enskilda frågor som lyfts fram och debatteras. Det gör att vi väljare inte får respektive partis bild av vad det är för Sverige som de vill ska utvecklas. Helhetsbilden är avgörande för hur det ska gå för landet och därmed också för hur de enskilda sakpolitiska områdena och frågorna ska kunna klaras av.

Utifrån socialdemokraternas debattartikel hoppas jag nu att de andra partierna nu också klart och tydligt talar om vad för Sverige de vill ska utvecklas under nästa mandatperiod. Media måste också vara med i detta och fokusera debatten på helheten, och knyta de enskilda frågorna till detta. För det är nämligen så att helhetspolitiken lägger grunden för hur saker och ting ska klaras av.

Är det mer marknad som ska lösa problemen? Är det mer av gemensamhet som ska klara av det? Är det mer nationalism och isolering som behövs eller är det öppenhet och samarbete som är vägen framåt? Är det mer ojämlikhet eller jämlikhet som är bra för oss som bor här? Ska det satsas mindre på hela landet eller mer på hela landet? Är det vissa som ska gynnas eller är det alla? Är sänkta skatter viktigast eller mer resurser som går till välfärden? Hur möter vi att det föds fler barn och fler blir äldre? Med mera.

Det är helhetsfrågorna som gör att vi kan klara av varje sakpolitiskt område, problem och utmaning.

Senaste opinionsmätningen från Demoskop.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar