torsdag 30 november 2017

Har du ett arbete i framtiden?

Vilka arbeten kommer att finnas i framtiden? Var kommer jobben att finnas geografiskt? Inom vilka branscher? Hur kommer vi att arbeta? Finns det bra arbetsmiljö? Finns det bra anställningar? Vilken anställningsform kommer att dominera i framtiden? Hur påverkar globaliseringen framtidens arbetsmarknad? Hur påverkar digitalisering och automatisering? Hur ska vi uppnå full sysselsättning? Kommer människor att jobba i framtiden?

Har du läst detta: Prognosen om Var finns jobben? Eller detta: Framtidens arbetsmarknad. Följt detta: TCO - Vad ska vi jobba med i framtiden? Sett på SVT om Framtidens arbetsmarknad ? 

Listan kan göras lång på böcker, artiklar, serier, seminarier, dokumentärer med mera som diskuterar hur framtidens arbetsmarknad kan komma att se ut. Det är en intressant och djuplodande diskussion som är bra att följa och ta del av. Det är också en diskussion som borde vara en central del av den svenska politiska debatten. Samma sak i EU.

Vi står inför stora förändringar på grund av globaliseringen, digitaliseringen och automatisering. Det kommer att förändra vårt sätt att arbeta, synen på arbete, vad som ska produceras, säljas och köpas och vad vi kan göra. Lägg till förändringar i energiframställningen och klimatförändringar så inser vi snabbt att morgondagens arbetsmarknad kommer att se annorlunda ut. Frågan är hur vi vill att den ska se ut och vara.

Redan i dag finns det över 100 yrken som klassas som bristyrken. Det finns inte tillräckligt med utbildade personer som kan ta dessa jobben. Antalet bristyrken kommer att bli fler samtidigt som nya yrken tillkommer och andra slås ut. Det gäller att rusta och matcha dagens invånare i Sverige så att vi kan möta detta ur en styrkeposition. Utbildning i olika former och omfattning kommer att vara centralt för att möta denna brist i dag samt möta framtidens arbetsmarknad. Görs inte det kommer arbetslösheten att i framtiden att vara mycket högre och många människor leva i permanent underklass samtidigt som medelklassen hela tiden är en uppsägning bort från att hamna där. En utveckling som inte är acceptabel.

onsdag 29 november 2017

Och verkligheten springer förbi

I Sverige, Europa och USA är mycket fokus på det negativa och att lyfta fram mångfald och invandring som problem. Diskussionen handlar inte om hur vi ska möta och klara av utmaningar som klimatförändringar, ökad ojämlikhet, arbetslöshet på hög nivå, allt mer ökande krav på arbetsmarknaden, hur fred ska skapas med mera. Samtidigt finns det andra länder och regioner i världen som har fullt fokus på att inte bara klara av utmaningarna utan också vara vinnare i den nya värld som formas runt omkring oss. Det vi nu kan se kan mycket väl vara början på slutet på en epok och början på en ny. En ny epok där Sverige och Europa hamnar i bakvattnet.

Det går inte en dag utan att det diskuteras hur negativt mångfald och invandring är. Det är det ena problemet efter det andra som anses tillskrivas detta. Olika bevis presenteras och sedan körs allting om igen. Debatten har fastnat och står still. Samtidigt rusar tiden och världen framåt. Ny saker utmanar men vi har fullt upp med att stå i en hörna och fortfarande prata om det som skedde 2016. Det nya far över oss och förändrar vår värld. Debatten måste förändras och lyftas och diskutera detta.

I Ryssland, Kina och andra delar av världen har man gjort en viktig analys. Den av att eran med väst som den dominerande kraften har brutits. Globaliseringen, digitaliseringen, ökad ojämlikhet och klimatförändringarna och utvecklingen av dessa förändrar våra liv, vårt sätt att arbeta och tillverka saker, vårt sätt att ha en inkomst, vårta sätt att leva, våra samhällen med mera. Väst är fullt upptagen med att blicka inåt och skapa problem som anses slå sönder våra länder. Vi börjar isolera oss själva och stänga ute andra och andra länder. Man ser på varandra med misstänksamhet och vissa grupper pekas ut som problem.

I omvärlden finns en annan diskussion och en kamp om vem som ska forma den nya era som vi är på väg in i. Den som ska bli den nya supermakten och som andra måste förhålla sig till. Makten flyttas nu från väst och österut. Kina är troligtvis den nya supermakten men Ryssland vill också vara med. Andra områden i exempelvis Sydostasien, södra Asien positionerar sig i förhållande till detta. Där byggs det upp en gemenskap där man tillsammans behöver möta det nya. I EU och Europa i övrigt försöker de enskilda länderna istället att sköta sig själva.

Vi måste finna en ny väg. Vi måste börja med att komma bort ifrån den negativa och "rundgångs-"diskussion som finns. Vi måste nu på allvar diskutera de stora frågorna och hur vi ska möta dessa. Det är slut med den negativa diskussionen. Det är dags för det konstruktiva samtalet som handlar om framtiden och vad det är för framtid vi vill och behöver bygga. För har vi hållbara lösningar som möter framtidens problem och utmaningar löser vi också mycket av dagens. Fokus på rätt saker gäller nu.