onsdag 9 november 2016

Krakatau i det amerikanska valet

Krakatau är i dag en litem obebodd vulkanisk ö som ligger i Indonesien. Innan var ön större men år 1883, mellan den 26-27 augusti, fick den ett gigantiskt utbrott som hördes ända till Sri Lanka, Filippinerna och Hong Kong. Med den följde en tsunami som var mellan 30-40 meter hög och ödelade i sin väg. Block från vulkanen flög 5 mil rakt upp i luften. Man beräknar att 2/3-delar av ön förstördes. Luftvågorna for runt världen. Vulkanen förde upp så mycket stoff i luften att under de kommande åren beräknas jordens medeltemperatur har sjunkit. Nattens amerikanska presidentval visade sig vara ett politiskt utbrott i samma klass som får återverkningar över hela världen för flera år framöver. För det demokratiska partiet innebär det i det närmste en sönderslagning av stora mått.

Utifrån opinionsmätningar och oddssättare skulle Hillary Clinton vinna och göra det ordentligt. Redan innan själva valdagen hade media räknat upp vilka delstater som var säkra för respektive parti/presidentkandidat. Hillary Clinton ansågs bara vara ett par elektorer ifrån att vinna. I nattens val var det väljarna som sa sitt. Donald Trump vann och blir USA:s 45:e president. Han lyckades vinna i de delstater som anses vara "swingstates" men vann också rena demokratiska säkra stater. Det gjorde att han kunde vinna valet.

För demokraterna och Hillary Clinton, och väljarna, blev detta en enormt stor chock. Segern var mer eller mindre säkrad. Man räknade bort Donald Trump på grund av hans agerande, vad han har gjort mot andra människor med mera. Samtidigt valde man att gå till attack mot honom. Istället för att prata om sin egen politik valdes det att läggas enorm energi på Donald Trump som person.

Demokraterna är just nu ett mycket skakat parti. Förvarningen kom redan förra året och slog igenom första halvåret i år. Allting var mer eller mindre klappat och klart att Hillary Clinton skulle bli demokraternas presidentkandidat och landets första kvinnliga president. In på arenan i fjol stiger Bernie Sanders och tar upp kampen. Han har en tydlig politisk plattform som fångade det människor kände, upplevde och såg. Klara politiska förslag som visade på hur vanliga människor skulle få det bättre och att frigöra sig från etablissemanget för att jobba för den vanlige amerikanen tilltalade väljare som röstade i primärvalen.

Vi kan i dag se att i delstater som Wisconsin och Michigan, starka Bernie Sandersfästen, har Hillary Clinton förlorat gentemot Trump. Bernie var mycket stark och vann stater som anses vara säkra demokratiska stater i valen men som nu gick till Trump. Hillary Clinton och demokratiska partiets ledning insåg inte vad som hände. De krav som amerikanerna ställer på förändring och att bryta med Wall Street och etablissemanget i Washington.

För det demokratiska partiet gäller det nu att inse att man måste göra upp internt med sitt förflutna. I början kommer nog många att skylla på FBI men det är ett svepskäl. Partiet måste skärskåda sig självt och förändra sig.  Vill partiet vara en kraft i kommande val och vinna åter presidentposten 2020 måste man jobba mycket med att få bort det etablissemang som styrt demokraterna under lång tid och ersätta dessa med andra som har nya idéer, som förstår samtiden och framtiden och tar fram ny politik för det. Det kommer att göra ont, vara obekvämt och jobbigt. Människor måste lyftas bort. Ett parti kan inte enbart leva på tidigare meriter och en inre klass som anser sig vara lite bättre än andra. Man måste vidare framåt och jobba hårt i alla delstater. Det måste göras om demokraterna ska ha en skugga av en chans 2020. Nytänkande och fokus på att skapa bättre jämlikhet, välfärd och nya arbeten måste det satsas på.

För att besegra Trump i valet 2020 behöver demokraterna en progressiv kandidat som satsar på framtiden med ursprung i vanliga amerikaners liv. Trump kommer inte att klara av att skapa nya jobb till amerikanerna. Vill demokraterna bli ett slagkraftigt parti igen gäller det att sätta fart med sin omvandling så att det går att stötta egna personer. Jag tror att med en bra kandidat kan Trump mycket väl bli en en-ämbetstidspresident.

För demokraterna gäller det att fundera på om man vill bli som dagens Krakatau eller resa sig likt fågeln Fenix och börja vinna val igen.

lördag 5 november 2016

Grund för ett bättre Sverige

Världen är allt mer orolig där nationalism och populism vinner allt mer mark, de sociala och ekonomiska klyftorna ökar, hat mot och mellan människor ökar, 1990- och 2000-talets marknadsliberala lösningarna har fallit samman och vi står inför stora klimat- och miljöutmaningar. Runt Europas gränser kan vi se det blir allt mer oroligt. Människor är oroliga. Välfärden har försämrats och skolan upplevs vara sämre. I detta läge är det viktigt att prata om möjligheter och hopp.

Vi socialdemokraterna jobbar utifrån att skapa ett hållbart samhälle där människor har möjlighet att växa och den svenska drömmen kan förverkligas. Denna dröm handlar om att kommande generationer ska få det allt bättre. Många upplever i dag att denna dröm inte längre är nåbar och att samhället har svikit dem. Skolresultaten som sjunker innebär att våra unga för försämrade möjligheter att klara sig ute i arbetslivet. En försämrad välfärd ger ett sämre skydd och trygghet. Här behövs lösningar.

Socialdemokraternas politik utgår ifrån att satsa på kunskap, värdeburen tillväxt och sociala investeringar.

1: Kunskap: På arbetsmarknaden ställs allt högre kunskapskrav. Det handlar om att här i Sverige måste man ha minst godkänd examen från gymnasiet för att kunna vara anställningsbar. Den ökande globaliseringen gör också att arbetskraften måste vara kunnig, kunna kompetensutveckla sig men också studera in nya yrken för att kunna byta branschinriktning. Digitaliseringen gör också att kunskapskraven ökar. Utbildning är nyckeln för att människor ska kunna bygga och skapa sin egen framtid så att den blir så bra som möjligt.

För att möta detta måste det till stora investeringar i förskola, grundskola och gymnasium. Samma sak i komvux, yrkesvux, yrkeshögskolor, högskola och universitet. Det görs nu men mer kommer att behövas. Vidare behöver möjligheter utvecklas än mer för arbetskraften att kompetensutveckla sig och också äga den. Att vara anställningsbar är inte bara utlämnat till den enskilde utan här behöver också samhället och arbetsgivare engageras än mer. Kunskapsinnehållet ökar allt mer och därmed kraven.

2: Värdeburen tillväxt: I dag sker inte tillväxt utifrån vår planets förutsättningar och möjligheter. Tillväxten bygger på att vi slösar med mineraler, energi, vatten, jord, trä med mera. Värdeburen tillväxt handlar om att vi utgår ifrån hållbarhetstänkande. Tillväxten ska utgå ifrån ekologisk hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och därmed också demokratisk hållbarhet. Tillväxten måste utgå ifrån detta för att vi ska kunna lämna över en värld som är bättre till våra barn och barnbarn.

Därmed måste vi lägga om vår produktion på olika sätt. Den får inte slita ut människor och slösa med oss. Den måste bli miljövänlig. Energiframställningen måste bort ifrån fossila bränslen, energiresurser som är skadligt för naturen och djurliv såsom uran och slöseri med energi till att bygga på förnyelsebara energikällor. Metaller som grund i produkter måste än mer  komma från återvinning samt sluta att slösas på. Tillväxten ska gå hand i hand med det jorden klarar av att hantera. Här finns också med att ha så låg arbetslöshet som möjligt. Målen med EU:s lägsta arbetslöshet 2020, som dagens regering arbetar utifrån, är ett exempel på värdeburen tillväxt. För i den ligger också att arbetslösheten ska sjunka, människor ska ha ett arbete och lön som det går att leva på med en god arbetsmiljö som gör att löntagare kan utvecklas.

3: Sociala investeringar: När välfärden har urholkats, infrastruktur och drift av denna försämrats, byggandet sjunkit som gör att människor inte får bostad. människor far illa och/eller ser att framtiden är sämre än gårdagen med mera måste det till sociala investeringar.

Här handlar det om att investera i bättre skolor, bättre förskola, bättre vård och omsorg, bättre sjukvård, bättre infrastruktur, bättre skyddsnät, tillgång till fritidsgårdar, bra fritid med mera. Kort och gott att investera rejält i välfärden. Det handlar också om ordning och reda på arbetsmarknaden, trygga anställningar, bra lön som det går att leva på, en bra arbetsmiljö. De sociala investeringarna är en klar signal om att det åter investeras i samhället och i oss alla. Det ger hopp samtidigt som det visar att tryggheten kommer tillbaka

Det här är en bra plattform att arbeta utifrån. Den visar på vilka möjligheter och hopp det finns. Det stakar ut en väg framåt som vi ska arbeta utifrån för att vårt land och invånare ska få det bättre. Utifrån denna bygger vi politik. Den är bäst för oss alla och vår gemensamma framtid.

Andrev Valden på Aftonbladet öppnar upp om att det kanske inte är så enkelt som vissa tror det är. Har socialdemokraterna något att lära av demokraterna i USA?