lördag 25 mars 2017

Vinna eller försvinna - det är frågan

Finanskrisen 2009-2010 och den efterföljande eurokrisen med nedskärningar av välfärden i EU-länder tvingade socialdemokratin på defensiven. I land efter land röstade väljarna på nya partier som hade andra lösningar på hur finanskris, massarbetslöshet, ökad fattigdom och globaliseringen skulle tacklas. Socialdemokraterna var och är inte förstavalet för invånarna. Socialdemokratin tvingades bakåt i opinionen och krympte. I Grekland nästan utraderades S. I andra länder sjönk partiet ihop snabbt. Sedan 2008 har S förlorat 27 val av 34 i Europa. Nederländerna är det senaste exemplet på hur socialdemokraterna inte ses som ett parti som har lösningarna. Tyskland kanske blir en förändring till det bättre men resan har i så fall bara börjat.

Det borde egentligen vara socialdemokratins tid nu i Europa. De problem som har funnits sedan tidigare har förstärkts och förstärks av finanskrisen och de efterverkningar som fortfarande snurrar runt jorden. Den ökande globaliseringen och teknikutvecklingen har gjort tillsammans med nyliberalismens tankegods att människor ser sig och upplever sig vara förlorare. Ökad ojämlikhet, massarbetslöshet, ökad rädsla och oro, ökad fattigdom, tuffare och sämre arbetsvillkor, försämrad löneutveckling där man ser hur vinster i företag försvinner mer till anonyma ägare än ger högre löner med ökat välstånd som följd. Det borde vara ett perfekt läge för socialdemokratiska lösningar men väljarna ser inte att socialdemokratin har lösningarna på hur detta ska vändas. Istället vänder de sig till andra partier med radikala förslag som handlar om att skydda väljarna.

Det är dags för förändring. Nästa år är det val i Sverige. En offensiv socialdemokrati ska fortsätta sätta dagordningen och med ett progressivt politiskt program vinna väljarnas stöd. I grunden ska socialdemokratin, och arbetarrörelsen, gå till val på ett program som fokuserar på

- att strama åt och få kontroll på den oreglerade marknaden
- ökar jämlikheten i samhället och hela landet
- förbättrar jämställdheten
- tar strid om lönerna så att löntagarna får mer i plånboken
- kämpa för förbättrad arbetsmiljö
- förbättra arbetsvillkoren för anställda på arbetsmarknaden
- ta kampen för vad det är för jobb som det ska satsas på i Sverige
- stödjer samhället och den enskilde individens möjlighet att ställa om till ett grönt samhälle
- tunga investeringar i att bygga ihop hela landet

Det finns goda möjligheter att vinna väljarnas förtroende för en progressiv och offensiv politik som gör det bättre för människor och skapar nya möjligheter för Sverige.

Det är dags för förändring!

EU fyller 60 år och är i behov av en progressiv socialdemokrati som kickstartar igång en offensiv politik för framtiden för vår kontinent. Vi är många som vill vara med och arbeta för en förändring.

onsdag 28 december 2016

En ny världsepok?

Utanför Sveriges gränser sker en diskussion som är mycket intressant. Den går att ta del av via BBC, Bloomberg, CNN, Newsweek med flera men även i svensk affärspress. Fokus handlar om att den epok och världsordning de flesta av oss har levt i har tagit slut. Valet av Donald Trump kan ses som slutet på finanskrisen och den epok som varit innan denna och följt efter. I den nya världsordning som nu uppstår gäller det för Sverige och EU att orientera sig rätt. Görs inte det är man hopplöst efter.

I Privat Affärers Placeringsguiden nr 12 i år går det att läsa följande på sidan 41:

"Valet av Trump markerar slutet av finanskrisen och epoken därefter. Den politik som präglat USA och världen sedan dess är över. I nästa epok är Kina nästan världens största ekonomi. Ryssland är världens största exportör av spannmål och påverkar politiken i andra länder via medier och proxykrig, till och med i Europa. 

Mellanöstern utkämpar sitt trettioåriga krig mellan sunni och shia. EU sätts på prov och har långt kvar innan finanskrisen kan läggas till handlingarna...Men EU är inte i samma fas och den geopolitiska oron i den nya epoken är större än tidigare för Europa och Sverige, som lever kvar i den idévärld som USA just lämnar..."

Det här är något som diskuteras intensivt i omvärlden och som borde vara med mer i den svenska debatten. Vi är inne i en förändring där vi har ett ansvar att vara tydliga med vad det handlar om. De populistiska partierna försöker att vrida tillbaka förändringen och satsar på nationalism och att länder ska isolera sig från varandra som huvudlösningen. EU ses som en fiende som man ska lämna. Allt blir bättre om man lämnar detta som vi är nu i och går tillbaka till det gamla, vilket är ett farligt sätt att resonera.

Det sättet att resonera och föra politik på är inte seriöst. Botten är i tankar från det förgångna och den världsepok som vi lämnar med stormsteg. Problemen kommer att förvärras om populisterna får som  de vill. För oss i Sverige gäller det att diskutera hur vi ska möta världsförändringen, dels som land och dels som en gemenskap som EU. I den nya epoken kommer det krävas än mer samarbete och att vi hjälps åt för att Sverige och EU inte ska bli förlorare.

Den geopolitiska kartan håller på att ritas om mitt framför ögonen på oss. Globaliseringen och digitaliseringen sker med stormsteg. Ojämlikheten har bitit sig fast och klassamhället är tillbaka. Samhället delar upp oss och om du har felaktig bakgrund och förutsättningar är det kört för dig. Den nyliberala eran är i grunden slut. Finanskrisepoken är också slut, en epok som var till för att rädda nyliberalismen.

För oss gäller det att ta initiativet till en helt ny epok. En epok som har det hållbara samhället och demokratin i centrum där vi måste vara rädd om vår planet och lämna över till kommande generationer något som är bättre än hur det är i dag. En epok där alla människors lika värde är en grundbult tillsammans med solidaritet, rättvisa och frihet. Jämlikhet och jämställdhet i centrum. För att sådant samhälle och epok ska bli verklighet måste en förändring till i Sverige och EU.